Kalia Yojana

How to download Kalia yojana New list | କାଳିଆ ଯୋଜନା ର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ

ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ର ଆବେଦନ କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି | so, ଏବେ ତ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସି ଅଛି | ତ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖି ବାକୁ ଚାଁହୁଛନ୍ତି ତାହାଲେ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ | ଏଥିରେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ |...